Avtryck

Kontakta

Agroflor Ltd.
Holenackerstrasse 65
3027 Bern
www.agroflor.ch

Tekniskt genomförande

La Tierra Ltd.
Klusstrasse 4
3272 Epsach
www.latierra.ch

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte ta något ansvar för riktigheten, fullständigheten och aktualiteten i innehållet.

Som tjänsteleverantör är vi TMG ansvarar för sitt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna lagarna. I enlighet med avsnitten 8 till 10 i TMG är dock vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförda eller lagrade information från tredje part eller att utreda omständigheter som indikerar olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med de allmänna lagarna förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då kännedom om en viss överträdelse föreligger. Om vi blir medvetna om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till tredje parts externa webbplatser, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för innehållet i tredje part. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser vid tidpunkten för länkning. Olagligt tillfredsställer var inte igenkännligt på tiden av att anknyta. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimligt utan konkreta indikationer på en överträdelse av lagen. Om vi blir medvetna om eventuella överträdelser av lagen kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Copyright

Innehållet och verken som skapas av webbplats operatörerna på dessa sidor omfattas av upphovsrätten. Bidrag från tredje part är markerade som sådana. Duplicering, bearbetning, distribution och alla typer av exploatering utanför gränserna förupphovsrätt kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. Operatörerna av sidorna gör allt för att alltid iaktta andras upphovsrätt eller att tillgripa egenskapade och royaltyfria verk.

Privatliv

I den mån personuppgifter (t. ex. namn, adress eller e-postadresser) samlas in på vår webbplats görs detta alltid på frivillig basis så långt som möjligt. Användningen av erbjudanden och tjänster är möjligt så långt som möjligt, alltid utan att tillhandahålla personuppgifter.
Vi vill påpeka att dataöverföring över Internet (t. ex. vid kommunikation via e-post) kan ha luckor i säkerheten. Ett fullständigt skydd av data mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.
Användning av kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för Imprint skyldighet av tredje part för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial är härmed uttryckligen invändningar. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklam information, till exempel genom spam-mail.

Integritetspolicy för användning av Facebook plugins (som knappen)

Insticksprogram för det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA är integrerade på våra sidor. Du kan känna igen Facebook-insticksmoduler med Facebooks logotyp eller gilla-knappen på vår webbplats. En översikt av Facebook plugins kan hittas här: Developers.Facebook.com/docs/plugins/.

När du besöker våra sidor upprättar insticksprogrammet en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Facebook får den information som du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebook like-knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör det möjligt för Facebook att överlåta besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte får någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna samt deras användning av Facebook. Mer information finns i Facebooks integritetspolicy på www.facebook.com/about/privacy/

Om du inte vill att Facebook ska kunna associera ditt besök på våra sidor med ditt Facebook-användarkonto, vänligen logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

Integritetspolicy för användning av Twitter

På våra sidor funktioner av tjänsten Twitter är integrerade. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Genom att använda Twitter och re-tweet funktion, de webbplatser du besöker är länkade till ditt Twitter-konto och meddelade till andra användare. Data som IP-adress, webbläsartyp, åtkomst domäner, besökta sidor, mobiloperatörer, enhets-och program-ID och söktermer överförs till Twitter.

Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte får någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna samt deras användning av Twitter. På grund av den pågående uppdateringen av Twitters integritetspolicy vill vi påpeka den senaste versionen på (http://twitter.com/privacy).

Du kan ändra dina Twitter-sekretessinställningar i kontoinställningarna på Twitter.com/account/settingsändra. Om du har några frågor, vänligen kontakta [email protected]

Integritetspolicy för användning av Google AdSense

Denna webbplats använder Google AdSense, en tjänst för att integrera annonser från Google Inc. (Google). Google AdSense använder så kallade cookies, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Google AdSense använder också så kallade web beacons (osynlig grafik). Genom dessa webbfyrar kan information som besökstrafik på dessa sidor utvärderas.

Informationen som genereras av cookies och webbfyrar om användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av annonsformat överförs till en Google-server i USA och lagras där. Denna information kan vidarebefordras av Google till avtalspartner till Google. Google kommer dock inte att slå samman din IP-adress med andra data som du lagrar.

Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsare programvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar de uppgifter som samlas in om dig på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Sekretesspolicy för användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (Google). Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Men om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress att trunkeras av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra fördragsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats-och Internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för Googles räkning. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra data från Google.

Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsare programvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar de uppgifter som samlas in om dig på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Sekretesspolicy för användning av Google + 1

Du kan använda Google + 1-knappen för att publicera information över hela världen. Med Google + 1-knappen får du och andra användare personligt innehåll från Google och dess partner. Google lagrar både den information som du gav + 1 för ett innehåll och information om sidan du visade när du klickade på + 1. Din + 1 kan visas som ett meddelande tillsammans med ditt profilnamn och foto i Googles tjänster, till exempel sökresultat eller din profil på Google, eller någon annanstans på webbplatser och annonser på Internet.

Google registrerar information om dina + 1-aktiviteter för att förbättra Google-tjänsterna åt dig och andra.

Om du vill använda Google + 1-knappen behöver du en globalt synlig offentlig Google-profil som måste innehålla minst det namn som valts för profilen. Det här namnet används i alla Google-tjänster. I vissa fall kan det här namnet även ersätta ett annat namn som du använde när du delade innehåll via ditt Google-konto. Identiteten för din profil på Google kan visas för användare som känner till din e-postadress eller har annan identifierande information om dig.

Utöver de syften som beskrivs ovan kommer den information du tillhandahåller att användas i enlighet med Googles tillämpliga sekretesspolicy (http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/). Google kan publicera aggregerad statistik om användarnas + 1-aktiviteter eller dela denna statistik med våra användare och partner, till exempel utgivare, annonsörer eller anslutna webbplatser.

Kontakta

Lorem Ipsum dolor Sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Magna aliqua. Ut är AD Minim veniam, Quis nostrud.